คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank AA+

เฉลี่ยจาก 703 คน

คุณภาพของสินค้า
9.38
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
9.36
การบริการ/อัธยาศัย
9.14
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
9.11

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 9/9
จำนวนลูกค้า Lv 9/9

เลือกภาษา