คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank AA+

เฉลี่ยจาก 1031 คน

คุณภาพของสินค้า
9.33
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
9.26
การบริการ/อัธยาศัย
9.08
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
9.08

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 9/9
จำนวนลูกค้า Lv 9/9

เลือกภาษา