คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank AA+

เฉลี่ยจาก 933 คน

คุณภาพของสินค้า
9.31
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
9.25
การบริการ/อัธยาศัย
9.06
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
9.05

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 9/9
จำนวนลูกค้า Lv 9/9

เลือกภาษา